Forum LOVAC

Lovna kinologija => Izložbe i utakmice => Kinološke udruge i savezi => Autor teme: STARI AVDZIJA - 02. 04. 2009. 22:27:35

Naslov: BOSANSKI KINOLOŠKI SAVEZ
Autor: STARI AVDZIJA - 02. 04. 2009. 22:27:35
Bosanski kinološki savez egzistira od 1994 godine sa dva puta mijenjanim nazivom.Prvi naziv je bio Kinološko društvo BiH da bi bio preimenovan u Kinološki savez BiH a osnivanjem (sporazum)Unije kinoloških saveza u BiH ponovo preimenovan u Bosanski kinološki savez 2000 godine.
Nastao slobodnom voljom kinologa i bio sporazumno udružen u Uniju kinoloških saveza BiH.Novom reorganizacijom sa još dva saveza koji vode rodovnu knjigu(KS.HB i KA RS) udružen u krovnu kinološku organizaciju Kinološka asocijacija unija u BiH koja je sudski registrovana.
Bosanski kinološki savez je jedini izdavao kinološku reviju sa nazivom Revija B&H dog show.
U Bosanskom kinološkom savezu članice su kinološka društva i klubovi:
KD "Tornjak" Tuzla predsednik Enver Ðapo
KD"Zmaj "Gradačac predsj.Benjamin Jašarević
KD "Živinice" iz Živinica predsj.Almir Poljić
"SLD TZ kantona" predsj.Mirko Lamešić
KD"Canis" Sarajevo
"Klub ljubitelja radnih pasa"Sarajevo
KD "Konjic"Konjic sekr.Samir Bilanović
KD "Tešanj"Tešanj
KD"Šampion"Bihač predsj.Sejad Hambašić
KK"BARAK"Vitez predsj.Redžo Haskić
KD"Tornjak"Travnik predsj.Slobodan Ličanin
KD"Travnik 1972"Travnik predsj.Kruno Kolenda

LD "Bihać"Bihać
LD"Bjelašnica"Hadžići
LD"Vekika Kladuša"Velika Kladuša


Zbog kršenja statutarnih odredbi neka društva su suspendovana iz članstva BKS.ali su takođe u osnivanju nova koja izražavaju želju za članstvom u BKS-u.
Sjedište Bosanskog kinološkog saveza je u vlastitim prostorijama u ulici Nusreta Šišića Dede 7.
 71000 Sarajevo e mail. kinoloski_savez@lsinter.net  tel.fax 030 206 468
Naslov: Odg: BOSANSKI KINOLOŠKI SAVEZ
Autor: Peko-BiH - 14. 09. 2011. 22:22:53
Bosanski kinološki savez je privatiziran i izmanipulisan od Refeta Hadžića i Ðapo Envera koji odlučuju u ime drugih klubova.
Naslov: Odg: BOSANSKI KINOLOŠKI SAVEZ
Autor: STARI AVDZIJA - 16. 04. 2015. 23:31:33
davno bilo sada je to definitivno DJL  kin.savez